Leczenie i Diagnostyka

Leczenie
 • leczenie chorób układu krążenia
 • kwalifikacja i przygotowanie do badań inwazyjnych serca (koronarografia, angioplastyka wieńcowa, badanie elektrofizjologiczne-EPS), przygotowanie do zabiegów kardiologicznych (wszczepienie stymulatora serca, wszczepienie
 • kardiowertera, ablacja)
 • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych
 • kardiologiczna kwalifikacja przed zabiegami stomatologicznymi, chirurgicznymi, ortopedycznymi pacjentów leczonych kardiologicznie
 • leczenie pacjentów po zabiegach kardiologicznych i kardiochirurgicznych
 • leczenie opornego nadciśnienia tętniczego
Diagnostyka
 • EKG
 • USG serca z z użyciem Dopplera kolorowego, pulsacyjnego i ciągłego
 • USG naczyń szyjnych, tętnic kończyn górnych i dolnych
 • HOLTER EKG - całodobowe badanie EKG
 • HOLTER RR - całodobowe mierzenie ciśnienia tętniczego (ABPM)


Specjalistyczna Stacjonarna i Wyjazdowa Praktyka Lekarska
Nina Hadaś-Grzelka
57-311 Wojciechowice 66

tel. 662262030

Rejestracja telefoniczna:
Szczegóły w zakładce kontakt
Strona Główna
O mnie
Zakres usług
Cennik
Linki
Kontakt